Coupons


De Coupons kunnen niet worden geruild, en er wordt geen extra korting op berekend, buiten de normale korting zoals omschreven bij Info.

Er kunnen op het laatste eindje van de stof een druk streep op zitten van de oprol plank, we houden hier wel rekening mee met de prijs of de cm.